Liên hệ: 0326069333
 Mail:realmevn2018@gmail.com
 • Dây chuyền bong bóng nàng tiên cá S925 RMN003
  ❤ Add to collection
 • Dây chuyền bong bóng nàng tiên cá S925 RMN003

  • ₫383000.00
   ₫766000.00
   ₫383000.00
  • Satisfaction:

   Deal: 15

   Review: 0

  Weight:1.00KG
  • Quantity:
  • (Tóm tắt: 99999)
Mô tả Sản phẩmẢnh chụp thật
 • User name Member Level Quantity Specification Purchase Date
 • s***lower151009@gmail.com Ordinary 1    2019-01-12 23:33:35
 • n***lanluong83@yahoo.com Ordinary 1    2019-01-10 14:03:46
 • A***uyetkhdt@gmail.com Ordinary 1    2019-01-09 13:03:19
 • b***guyenlananh28@gmail.com Ordinary 1    2019-01-02 12:14:12
 • d***npham.ptmd@gmail.com Ordinary 1    2018-12-31 18:48:56
 • d***ln83@gmail.com Ordinary 1    2018-12-19 11:57:44
 • h***gnganufc@gmail.com Ordinary 1    2018-12-17 12:19:53
 • y***ngoanh2812@gmail.com Ordinary 1    2018-12-15 23:57:49
 • b***hom161196@gmail.com Ordinary 1    2018-12-15 10:24:14
 • d***n.02@gmail.com Ordinary 1    2018-12-13 23:53:04
  • Mức độ hài lòng :
  No evaluation information
  for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; for(i=0;i<$('.wp-pager_link a').length;i++){ $('.wp-pager_link a').eq(i).on('click',function(){ setTimeout(function(){ for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; },2000)