Liên hệ: 0326069333
 Mail:realmevn2018@gmail.com
 • Charm thần tài S925 YB1001
  ❤ Add to collection
 • Charm thần tài S925 YB1001

  • ₫479000.00
   ₫958000.00
   ₫479000.00
  • Satisfaction:

   Deal: 2

   Review: 0

  Weight:1.00KG
  • Quantity:
  • (Tóm tắt: 99999)
Mô tả Sản phẩm
 • User name Member Level Quantity Specification Purchase Date
 • h***tp@thanhcong.com.vn Ordinary 1    2018-12-26 13:36:18
 • h***ga1020@gmail.com Ordinary 1    2018-12-07 13:36:58
  • Mức độ hài lòng :
  No evaluation information
  for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; for(i=0;i<$('.wp-pager_link a').length;i++){ $('.wp-pager_link a').eq(i).on('click',function(){ setTimeout(function(){ for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; },2000)