Liên hệ: 0326069333
 Mail:realmevn2018@gmail.com
Kiểm tra đơn hàng


Cách thức kiểm tra đơn hàng:

1.       Vui lòng đăng nhập vào trang web của Real Me:  http://www.realmejewelry.com.vn

2.      Đăng nhập vào tài khoản của bạn, click vào mục “user center” trên đầu trang

3.      Sau khi đã đăng nhập, kiểm tra đơn hàng của bạn tại tại mục “Recent –order”

* Nếu thực hiện theo các bước trên mà vẫn không thể giúp được bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên (cách thức liên hệ như sau)

Liên hệ hỗ trợ:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về đơn hàng, vui lòng vào trang chủ facebook của Realme, gửi tin nhắn tới chúng tôi theo đường link sau: https://www.facebook.com/RealMeVietnamOfficial/

 

Để hỗ trợ quý khách kiểm tra được đơn hàng, vui lòng cung cấp các thông tin sau:

1.      Mã đơn hàng

2.      Tên người nhận

3.      Địa chỉ email

* Để bảo mật thông tin cá nhân cũng như thông tin đơn hàng của quý khách, vui lòng không tiết lộ thông tin đơn hàng cho bất cứ ai !
Real Me Jewelry Co., Ltd.

for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; for(i=0;i<$('.wp-pager_link a').length;i++){ $('.wp-pager_link a').eq(i).on('click',function(){ setTimeout(function(){ for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; },2000)