Liên hệ: 0326069333
 Mail:realmevn2018@gmail.com

Đơn vị hợp tácBất kỳ ai đều có thể mua sản phẩm của chúng tôi với số lượng lớn. 

Đây là cách phát triển tốt nhất. Sản phẩm của chúng tôi giá cả cạnh tranh, chất lượng vượt trội. Chỉ cần bạn mua với số lượng lớn sẽ hưởng giá ưu đãi nhất của chúng tôi. 

Thể hiện tính ưu việt cho sự phát triển sau này so với cách phát triển cũ. Chúng tôi đảm bảo tất cả sản phẩm Real Me đều có giá hợp lý nhất. 

Chúng tôi cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất. Giúp bạn phát triển kinh doanh nhanh nhất, truyền cảm hứng mua hàng đến với khách hàng.


 realmejewelry.reseller@gmail.comfor(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; for(i=0;i<$('.wp-pager_link a').length;i++){ $('.wp-pager_link a').eq(i).on('click',function(){ setTimeout(function(){ for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; },2000)