Liên hệ: 0326069333
 Mail:realmevn2018@gmail.com
Liên lạc với chúng tôi
  • Tiêu đề*
  • Số điện thoại*
  • E-mail*
  • Nội dung*
Gửi thông tin

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ mua hàng một cách thuận tiện nhất, nếu có bất kỳ vấn đề gì hãy gửi tin nhắn facebook đến bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ phục vụ bạn một cách tốt nhất.

Real Me FaceBook:https://www.facebook.com/RealMeVietnamOfficial/Real Me Jewelry Co., Ltd.for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; for(i=0;i<$('.wp-pager_link a').length;i++){ $('.wp-pager_link a').eq(i).on('click',function(){ setTimeout(function(){ for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; },2000)