Liên hệ: 0326069333
 Mail:realmevn2018@gmail.com
Gợi ý
  • Dây chuyền dải ngân hà S925 RMN007
  • Charm hồng bao may mắn S925 SCC011
  • Charm Hình tròn gắn trái tim Bac S925 SCC724
  • Charms nhịp đập trái tim tình yêu SCC249
  • Hoa tai hồng hạc QZH002( Một chiếc)
  • Charm thần tài S925 YB1001
  • Dây chuyền bong bóng nàng tiên cá S925 RMN003
  • Đôi cánh thiên thần bạc S925 SCC481
for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; for(i=0;i<$('.wp-pager_link a').length;i++){ $('.wp-pager_link a').eq(i).on('click',function(){ setTimeout(function(){ for(i=0;i<$('.price_f').length;i++){ var price_f=$('.price_f').eq(i).text(); var str1=price_f.substr(0,3); var str2=price_f.substring(3); $('.price_f').eq(i).text(str2+str1); }; },2000)